o1
1. żonkile
3-P0wb1b
q_am00Lz
uH7IfzBX
xrPiTKnp
szafirki
baner
skalnica
M2A7h2Ud
EBBGhnE3
YSWGxfgn
ZEgdsOYq

Przedszkole nr 133
01-063 Warszawa, ul. Okopowa 7a
tel. 22 632 03 16
p133@eduwarszawa.pl
https://www.facebook.com/Przedszkole133

Ważne dokumenty/ telefony

Nasza misja - "Przedszkole drugim domem"

 
 
   Działamy w oparciu o Kartę Nauczyciela i  aktualną "Ustawę Oświatową". Przestrzegamy zapisu "Konwencji o prawach dziecka". Posiadamy własny Statut. Jesteśmy otwarci na współpracę z Rodzicami. Działamy w kontakcie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 
 
   Wszystkie dzieci objęte naszą opieką mogą korzystać z przedszkola w godzinach od 7.00 do 17.30. Zajmuje się nimi zespół pedagogów z najwyższymi kwalifikacjami zawodowymi. Ponadto oferujemy dzieciom pomoc logopedy, psychologa i pedagoga specjalnego. Działamy w oparciu o nowoczesne programy wychowania i nauczania, a codzienne zajęcia mają charakter gier i zabaw. W naszej placówce znajdują opiekę dzieci od 2,5 roku do 5 lat. Tworzymy bezpieczne i przyjazne dziecku miejsce, w którym staramy się spełniać jego potrzeby, a realizowane zadania mają przede wszystkim na uwadze dobro dziecka. W codziennej pracy jesteśmy otwarci na nowe doświadczenia, wyzwania i realizację trudnych zadań, jesteśmy sumienni i odpowiedzialni. Ciągle doskonalimy się zawodowo. Nasze wartości to: Szacunek dla każdego człowieka, Tolerancja oraz Uznanie niepowtarzalności osobowości każdego człowieka.

 

Podstawa programowa                                                                - plik do pobrania 

Statut przedszkola                                                                                - plik do pobrania  

► Klauzula informacyjna dla osób odwiedzających fanpage      - plik do pobrania  

► Zgoda na wykorzystywanie wizerunku                                    - plik do pobrania  

► Standardy (reguły) ochrony małoletnich przed krzywdzeniem w Przedszkolu nr 133   - plik do pobrania    

 

 Pomocne telefony

KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA
ul. Oleandrów 6, 05-077 Warszawa
tel. 22 626 94 19

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA

- ośrodek podejmuje interwencje w sytuacji przemocy w rodzinie, oferuje nieodpłatne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i rodzinne

ul. Gen.J.Bema 91, 01-233 Warszawa

centrala: 22 571-50-00

Dział Wsparcia i Pomocy Rodzinie
• Zespół ds. projektów współfinansowanych ze środków UE
• Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wola

ul. Karolkowa 58a, 01-193 Warszawa
tel.: 22 632-01-25, 22 632-04-67, 22 862-78-08

PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY DZIELNICY WOLA

- oferuje mieszkańcom Woli możliwość skorzystaniam z nieodpłatnych porad psychologa ds. przemocy, psychologa rodzinnego i prawnika
ul. Żelazna 99, tel. 22 443 57 60

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych

- Leczenie stacjonarne 22 838 91 36, ul. Kolska 2/4

- Leczenie Ambulatoryjne, ul. Bellotiego 1 (22 838 73 64), ul. Leszno 17, IIIp (22 620 35 24), ul. Kasprzaka 17, pawilon 6, wejście H (22 389 48 09)

Oferta dla rodzin osób uzależnionych

- Programy dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA), ul. Siedmiogrodzka 5, II klatka, 22 632 09 09

- Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 22 636 49 04

- Zobowiązanie do leczenia odwykowego - Komisja Rozwiązywania Problemów Akoholowych - Dzielnicowy Zespół Wola, ul. Żelazna 99 (22 443 57 56)

Oferta dla osób współuzależnionych

-Informacje i konsultacje specjalistów, ul. Żelalzna 99 (22 443 57 60)

- Grupowa i indywidualna terapia dla współuzależnionych / Poradnie Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu: ul. Bellotiego1, ul. Leszno 17, ul. Kasprzaka 17

- Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych, Al. Solidarności 102 (22 632 01 25/22 632 04 67)

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

- ośrodek oferuje schronienie w hostelu dla osób doświadczających przemocy, umożliwia skorzystanie z nieodpłatnych porad psychologicznych, prawnych i socjalnych

ul. 6 Sierpnia 1/5
tel. 22 855 44 32

BIURO RZECZNIKA PRAW DZIECKA
ul. Przemysłowa 30/32, Warszawa
tel. 22 583 66 00

STOWARZYSZENIE OPTA - Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem
od 1.09.2024 r. nastąpi zmiana adresu na ul. Wiśniową 56.
ul. Marszałkowska 85 lok. 34,
00-683Warszawa

tel./faks: 22 622 52 52,
tel.: 22 424 09 89

TOWARZYSTWO ROZWOJU RODZINY
plac Trzech Krzyży 16, 00-503 Warszawa
tel. 22 625 43 36

FUNDACJA DZIECI NICZYJE
ul. Katowicka 31
03-932 Warszawa
tel./faks: +48 22 616 02 68, +48 22 616 03 14

"NIEBIESKA LINIA"

Serwis ten powstał z myślą o udostępnieniu mieszkańcom Warszawy aktualnej i możliwie kompletnej informacji o ofercie pomocowej dla osób stykających się z problemem przemocy w rodzinie.
ul. Jaktorowska 4
Warszawa 01-202

22 499 37 33

CENTRUM PRAW KOBIET
ul. Wilcza 60, lokal 19
tel. 22 622-25-17

22 621 35 37, TELEFON ZAUFANIA

600 070 717, TELEFON INTERWENCYJNY 

Telefony alarmowe

Policja - 997

Straż pożarna - 998

Pogotowie ratunkowe - 999

Straż miejska - 986

Pogotowie drogowe - 9633

Pogotowie komunikacji miejskiej - 995

Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994

Pogotowie gazowe - 992

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie ciepłownicze - 993

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
ul.Żytnia 36
tel. 022 603 72 55 (56)

- policja podejmuje natychmiastowe interwencje w przypadku zgłoszenia przemocy, udziela niezbędnej pomocy osobie doświadczającej przemocy, polegającej na zapewnieniu bezpieczeństwa, założeniu niebieskiej karty oraz zatrzymaniu sprawcy

Straż Miejska IV Oddział Terenowy
ul. Sołtyka 8/10

22 862 84 40

Jednostka Ratownicza-Gaśnicza Nr 4

Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy
ul. Chłodna 3
tel. 22 596 70 40

  

 

Kontakt

Przedszkole nr 133

ul. Okopowa 7a
01-063 Warszawa

tel: 22 632 03 16
e-mail: p133@eduwarszawa.pl
https://www.facebook.com/Przedszkole133


 

 


 

 

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.