o1
o2
o3
336628784_964775811351837_5402321240403985537_n
336653367_1230732760867892_3374029613842670343_n
90975785_198902491552277_8726570652875620352_n
0
o1
szafirki
baner
baner1

Przedszkole nr 133
01-063 Warszawa, ul. Okopowa 7a
tel. 22 632 03 16
p133@eduwarszawa.pl
https://www.facebook.com/Przedszkole133

Kadra pedagogiczna

Nasza kadra pedagogiczna to nauczycielki
z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi.

Dobrze znają ich potrzeby i umiejętnie
wspierają je we wszechstronnym rozwoju.


Wspólnie z kadrą pomocniczą tworzą
niepowtarzalną, ciepłą i rodzinną atmosferę.  

Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne o specjalności pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna
i inne. Stale poszerzają swoją wiedzę poprzez studia podyplomowe, kursy, szkolenia i warsztaty. Nauczyciele są otwarci na nowości wydawnicze, nowe metody pracy z dziećmi i innowacje pedagogiczne, zgodne z nowymi trendami w pedagogice
i psychologii.
Każdą grupą opiekują się dwie nauczycielki. W grupie maluszków (3-latków) jest dodatkowa osoba do pomocy nauczycielce. W codziennej pracy nauczyciele wspierani są przez pedagoga specjalnego, logopedę i psychologa. Dodatkowe zajęcia z dziećmi prowadzą: nauczycielka angielskiego, specjalistka od umuzykalnienia oraz instruktorka tańca.

Nasza kadra pedagogiczna

mgr Magdalena Kamirska, dyrektor, nauczyciel dyplomowany, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, reedukator

- Uniwersytet Warszawski, kierunek: Edukacja Początkowa i Reedukacja
- Studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie,
  kierunek: Zarządzanie Oświatą


mgr Dorota Lipińska, zastępca dyrektora, nauczyciel dyplomowany, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, pedagog specjalny - terapeuta

- Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej),
  Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji, kierunek - Pedagogika specjalna, specjalność - Pedagogika terapeutyczna
- Studia podyplomowe, Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny, kierunek: Edukacja Początkowa i Reedukacja
  (nauczanie dzieci w wieku 3-9 lat)


mgr Marzena Pietrzak-Kułakowicz, nauczyciel mianowany, pedagog przedszkolny, biolog

- Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii, kierunek nauczycielski,
- Studia podyplomowe, Akademia Podlaska, Wydział Humanistyczny, Instytut Pedagogiki, kierunek: wychowanie
  przedszkolne.


mgr Marzena Sokolnicka, nauczyciel dyplomowany, pedagog przedszkolny

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, kierunek: wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką 
   przedszkolną i psychologią szkolną


mgr Joanna Cichecka, nauczyciel mianowany, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, kierunek: wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką
  przedszkolną i psychologią szkolną
- w trakcie stażu na nauczyciela dyplomowanego


mgr Patrycja Paździor, nauczyciel mianowany, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny

- Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kierunek: pedagogika przedszkolna
  i wczesnoszkolna


mgr Justyna Rudzińska, nauczyciel początkujący, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny

- Uniwersytet Wrocławski, kierunek pedagogika ogólna
- Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, kierunek Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.


mgr Karolina Banaszek, nauczyciel mianowany, pedagog przedszkolny

- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział pedagogiczny, kierunek: pedagogika społeczna
- Studia podyplomowe, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział pedagogiczny, kierunek: pedagogika
  przedszkolna z terapią zaburzeń rozwojowych


mgr Bogumiła Grabowska, nauczyciel mianowany, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, artterapeuta

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, kierunek: wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką
  przedszkolną i psychologią szkolną
- Studia podyplomowe, Uniwersytet Warszawski, kierunek: Trening kreatywności i artterapia

mgr Marta Olszewska, nauczyciel dyplomowany, logopeda dyplomowany, specjalista emisji głosu, muzykoterapeuta,
filolog polski, członkini Zarządu Polskiego Związku Logopedów Oddziału Mazowieckiego (Nr 01 220/07/0202/2021)

- Uniwersytet Warszawski, kierunek: Filologia polska z logopedią
- Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: Emisja i higiena głosu

- Uniwesytet Mikołaja Kopernika w Toruniu z filią w Bydgoszczy, kierunek: Muzykoterapia

mgr Aleksandra Pszczółkowska, nauczyciel początkujący, pedagog specjalny, nauczyciel przedszkolny, terapeuta

- Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek - Pedagogika specjalna, specjalność - Surdopedagogika
- Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek - Pedagogika specjalna, specjalność - Edukacja integracyjna
  i włączająca

- Studia podyplomowe, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Terapia Pedagogiczna z Wczesnym
  Wspomaganiem Rozwoju

mgr Kinga Rychlicka, nauczyciel początkujący, współorganizujący kształcenie

- Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek - Pedagogika specjalna, specjalność - Edukacja i rehabilitacja osób
  z niepełnosprawnością intelektualną
- Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Warszawie, kierunek - Edukacja i Terapia Osób ze Spektrum Autyzmu, specjalność - Diagnoza, terapia
   pedagogiczna i rewalidacja indywidualna

mgr Barbara Kulik, nauczyciel mianowany, współorganizujący kształcenie

- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział pedagogiczny, kierunek: pedagogika przedszkolna i rewalidacyjna
- Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, specjalność - pedagogika korekcyjna

mgr Lidia Piątek, nauczyciel początkujący, nauczyciel języka angielskiego

- Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, kierunek - Filologia angielska

Kontakt

Przedszkole nr 133

ul. Okopowa 7a
01-063 Warszawa

tel: 22 632 03 16
e-mail: p133@eduwarszawa.pl
https://www.facebook.com/Przedszkole133


 

 


 

 

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.