jezyki
misie
motylki
tygryski
sowy
wiewiorki-ikona

Przedszkole nr 133 w Warszawie

Przedszkole nr 133
01-063 Warszawa
ul. Okopowa 7a

tel: 22 632 03 16

Ogłoszenia

UWAGA 5-latki

Sowy i Wiewiórki
(dzieci kończące przedszkole)

 

31.08.2020r o godz. 10.00

zapraszamy do ogrodu na symboliczne

"Pożegnanie przedszkola"

UWAGA!!!

 

Od 3 do 14 sierpnia zmiana organizacji pracy w grupie Motylki


Ze względu na okres urlopowy nauczycieli

oddział będzie pracował w godz. 8 - 17

 Prosimy o przyprowadzanie dzieci od godz. 8

Drodzy Rodzice

Wszelkie informacje dotyczące pracy przedszkola
w okresie pandemii,
zamieszczane będą w zakładce COVID-19

Szanowni Państwo

W związku z zaistniałą sytuacją, dyżury wakacyjne w dotychczasowej formie zostają odwołane.

W zakładce COVID-19 znajdziecie Państwo Ankietę dla rodziców/opiekunów prawnych dotyczącą deklaracji opieki przedszkolnej, świadczonej przez Przedszkole nr 133 od 1 lipca do 14 sierpnia 2020 r.

Ankietę należy przesłać najpóźniej do 16.06.2020r.
 

Informacja dla Rodziców

Z psychologiem z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr1
opiekującym się przedszkolem mogą się Państwo kontaktować
pod nr telefonu : 22 631 08 23 lub 22 631 57 73


w poniedziałki w godz. 12.00-16.00

w czwartki w godz. 9.00-13.00

Pozdrawiam

Grażyna Dorodzińska - psycholog


   W obecnej sytuacji osoby doznające przemocy domowej znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji pozostając w miejscu zamieszkania ze swoimi oprawcami. Miasto Stołeczne Warszawa stale zapewnia pomoc osobom doświadczającym przemocy, oczywiście z zachowaniem odpowiednich procedur wynikających z wprowadzenia stanu epidemii w Polsce.

   W trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z pomocy organizacji pozarządowych realizujących zadania zlecone przez m.st. Warszawę z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak i pracowników ww. organizacji, nastąpiły zmiany organizacji pracy w realizowanych programach pomocowych. Pomoc udzielana jest w kontakcie zdalnym.

   W dalszym ciągu istnieje możliwość skorzystania z interwencyjnych przyjęć w:

Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej (w skrócie: WOIK), ul. 6 Sierpnia 1/5, tel. 514 202 619 (czynny całodobowo).

Interwencyjne przyjęcia do Hostelu WOIK odbywają się według dotychczasowych zasad. Przyjęcia poprzedzane są konsultacją telefoniczną z pracownikiem WOIK, która polega na rozpoznaniu sytuacji życiowej i mieszkaniowej osoby ubiegającej się o pomoc w formie schronienia oraz wstępnej diagnozie uzasadniającej pobyt w Hostelu (spełnienie wymogów ustawy o pomocy społecznej).

W związku z aktualną sytuacją wywołaną koronawirusem w WOIK została przyjęta procedura przeciwdziałania zakażeniom i zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, która dotyczy zarówno pracowników WOIK jak i osób korzystających z usług jednostki. Klienci WOIK są na bieżąco informowani o zaleceniach związanych epidemią.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (w skrócie: SOW) adres utajniony, tel. (22) 828 38 26, telefon interwencyjny: 600 07 07 17 (czynny całodobowo).

Placówka prowadzona jest przez organizację pozarządową: Fundacja Centrum Praw Kobiet.

W Placówce odbywają się przyjęcia interwencyjne, jednak w takim przypadku klientki objęte są 14 dniową kwarantanną (w placówce wydzielone są odrębne pomieszczenia).

• Ponadto w m.st. Warszawie funkcjonuje ośrodek zapewniający schronienie kobietom z dziećmi: Ośrodek Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży "Etezja" przy ul. Chlubnej 9A/9D, tel. 604 930 292 (czynny całodobowo).
Przyjęcia do Ośrodka odbywają się na wniosek klientki na podstawie decyzji WCPR, wydawanej po skompletowaniu dokumentów przez dzielnicowe ośrodki pomocy społecznej.

W dalszym ciągu odbywają się przyjęcia nowych osób. Placówka przyjęła procedurę postępowania związaną z zagrożeniem koronawirusem. Ponadto osoby przyjmowane do Ośrodka muszą uzupełnić ankietę dot. m.in. stanu zdrowia i kontaktu z osobą podejrzaną zakażeniem COVID-19.

Przemoc w rodzinie to nie konflikt dwóch równych stron. To sytuacja, w której jedna osoba jest krzywdzona przez drugą wykorzystującą pozycję władzy. Prawo zabrania stosowania przemocy. Masz prawo powiedzieć: stop! Nie ma sytuacji bez wyjścia. Są osoby i instytucje, które mogą Ci pomóc.

OFERTA POMOCY

   Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeśli doznajesz przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc.
Prawo stoi po Twojej stronie!

Jeżeli potrzebujesz:
• rozmowy
• bezpłatnej porady prawnej
• wsparcia psychologicznego
• informacji o miejscach pomocy w Twojej najbliższej okolicy

zadzwoń pod numer:
warszawskiej infolinii 19 115 – pod tym numerem uzyskasz informacje na temat oferty dostępnej na terenie m.st. Warszawy, infolinia czynna przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Opłata za połączenie z numerem 19115 jest zgodna z taryfą operatora osoby dzwoniącej
telefonu Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, tel. 800 120 002 - Połączenie z numerem Pogotowia Niebieska Linia jest bezpłatne, możliwe 7 dni w tygodniu, przez cały rok (także w święta) lub napisz
niebieskalinia@niebieskalinia.info.
Telefonicznie można uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o obowiązujących w Polsce przepisach i procedurach oraz placówkach udzielających pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie. Dostępne są telefoniczne dyżury prawne oraz dyżury w języku angielskim, rosyjskim oraz migowym przez aplikację Skype.
warszawskiej Niebieskiej Linii IPZ, tel. (22) 668 70 00 lub napisz poradnia@niebieskalinia.pl (godziny pracy poradni: codziennie w godzinach 12-18)
Fundacji Centrum Praw Kobiet, tel. 22 622-25-17 od poniedziałku do piątku 9:00-17:00, telefon interwencyjny 600 070 717 czynny całodobowo lub napisz
pomoc@cpk.org.pl
Fundacji Feminoteka, tel. 888 88 33 88, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00, lub napisz pomoc@feminoteka.pl, działa także specjalna aplikacja Avon Alert, z której kobiety mogą korzystać również poza godzinami pracy telefonu

Kompleksową pomoc w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych oferują:
• ośrodki pomocy społecznej lub/i punkty informacyjno-konsultacyjne w dzielnicy, w której mieszkasz
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, tel. 22 855 44 32

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia zawsze powiadom Policję, tel. 997 lub 112.

Masz również prawo do złożenia na Policji lub w prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.

W razie doznania obrażeń ciała zgłoś się do lekarza, by uzyskać pomoc medyczną, możesz zażądać wystawienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.